Kahandaan: Employability [Filipino]
Joyce Zerda

Kahandaan: Employability [Filipino]

Ang modyul na ito ay naglalayong maturuan ang mag-aaral sa paghahanap ng trabaho, pagpili ng angkop na trabaho batay sa kaniyang kasanayan, at maihanda siya sa pakikipanayam para sa trabaho.

Kahandaan: Employability [English]
Joyce Zerda

Kahandaan: Employability [English]

This module will teach you how to search for a job, choose the right kind of job for your skills, and prepare for a job interview.