Karapatan: Disability Inclusion [Filipino]
Lea AbarentosJessica Demegillo

Karapatan: Disability Inclusion [Filipino]

Ang modyul na ito ay tatalakay sa  kahulugan ng kapansanan ayon sa  UN CPRD, mga ibat-ibang uri nito at pamantayan.  Tatalakayin din ng module na ito ang  hadlang sa pang-araw-araw na buhay at ang  mga karapatan  ng mga may kapansanan.

Karapatan: Disability Inclusion [English]
Lea AbarentosJessica Demegillo

Karapatan: Disability Inclusion [English]

This module aims to teach the learner what the UN CPRD definition of disability is, what are the classifications and barriers of disabilities, and what are the rights of persons with disabilities.