Kapanatagan: Disaster Risk Reduction [Filipino]
Jessica Demegillo

Kapanatagan: Disaster Risk Reduction [Filipino]

Ang modyul na ito ay naglalayong maturuan ang mag aaral kung ano ang isang pandemya, kung paano ang isang peligro ay  magiging isang sakuna at kung ano ang kailangan mong gawin bago, habang at pagkatapos na mangyari ito.

Kapanatagan: Disaster Risk Reduction [English]
Jessica Demegillo

Kapanatagan: Disaster Risk Reduction [English]

This module aims to teach the learner what a pandemic is, what are the different types of hazards, how a hazards becomes a disaster and what you need to do before, during and after they happen .