Kasaganahan: Financial Literacy [Filipino]
Teddy De Castro

Kasaganahan: Financial Literacy [Filipino]

Ang modyul na ito ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral ng mga mahahalagang kaalaman sa personal financial literacy. Kasama dito ang pagkita ng pera, paggastos, pangungutang, pag-iipon, pamumuhunan, at pagsisigurado ng pera. Makatutulong ito upang makapag-isip, makapagplano, at makagawa ng maaayos na desisyon sa paghawak ng pera. 

Kasaganahan: Financial Literacy [English]
Teddy De Castro

Kasaganahan: Financial Literacy [English]

This module aims to teach learners the basic knowledge and skills in personal financial literacy that includes earning, spending, borrowing, saving, investing and protecting in order to make plans of action for present and future financial wellbeing.